Da li biljni lekovi stvarno rastvaraju kamen u bubregu

Da li biljni lekovi stvarno rastvaraju kamen u bubregu?

Bubrežni kamenac su male krute naslage kristaliziranih mineralnih i kiselih soli iz urina. Glavni razlog zašto se pojavljuju jeste da je urin previše koncentriran tako da se više minerala i soli nego što je normalno odvajaju i otpuštaju iz urina u bubrege. Bubrežni kamenenac može ostati na unutarnjim površinama bubrega ili se može razbiti i…